Study Guide

https://swedishstudyguide.com
Greetings
BaseTranslationAudio
HelloHej
How are you?Hur mår du?
I'm well.Jag mår bra.
My name is...Mitt namn är...
Nice to meet you.Trevligt att träffas.
GoodbyeAdjö
Dining
BaseTranslationAudio
Cheers!Skål!
This one (👉).Den här.
I would like...Jag vill...
Another one, please.En annan, vänligen.
I'm finished.Jag är färdig.
The bill, please.Notan tack.
Directions
BaseTranslationAudio
StopSluta
Go
RightHöger
LeftVänster
StraightRakt
I'm lost.Jag är vilse.
Numbers
BaseTranslationAudio
1Ett
2Två
3Tre
4Fyra
5Fem
6Sex
7Sju
8Åtta
9Nio
10Tio
Replies
BaseTranslationAudio
YesJa
NoNej
I don't knowJag vet inte.
OKOK
Etiquette
BaseTranslationAudio
PleaseSnälla du
Thank youTack
No thank youNej tack
You're welcomeVarsågod
Excuse meUrsäkta mig
I'm sorryJag är ledsen
Opinions
BaseTranslationAudio
GoodBra
BadDålig
I like it.Jag gillar det.
I don't like it.Jag tycker inte om det.
Conversation
BaseTranslationAudio
Do you speak English?Pratar du engelska?
I don't understand.Jag förstår inte.
Repeat that, please.Upprepa det, snälla.
Questions
BaseTranslationAudio
Who?Vem?
What?Vad?
When?När?
Where?Var?
How much?Hur mycket?
Where is the bathroom?Vart är badrummet?
Can you help me?Kan du hjälpa mig?

All Language Guides