Greetings
BaseTranslation
HelloKamusta
How are you?Kumusta ka?
I'm well.Mabuti ako.
My name is...Ang pangalan ko ay...
Nice to meet you.Masaya akong makilala kayo.
GoodbyePaalam
Dining
BaseTranslation
Cheers!Tagay!
This one (👉).Itong isa.
I would like...Gusto kong...
Another one, please.Isa pa, mangyaring.
I'm finished.Tapos na ako.
The bill, please.Kuwenta, pakiusap.
Directions
BaseTranslation
StopItigil
GoPumunta
RightPakanan
LeftPakaliwa
StraightTuwid
I'm lost.Naliligaw ako.
Numbers
BaseTranslation
1Isa
2Dalawa
3Tatlo
4Apat
5Lima
6Anim
7Pito
8Walo
9Siyam
10Sampu
Replies
BaseTranslation
YesOo
NoHindi
I don't knowHindi ko alam
OKOK
Etiquette
BaseTranslation
PleasePakiusap
Thank youSalamat
No thank youHindi, salamat
You're welcomeWalang anuman
Excuse meMawalang-galang na
I'm sorryPatawad
Opinions
BaseTranslation
GoodMahusay
BadMasama
I like it.Gusto ko ito.
I don't like it.Hindi ko gusto ito.
Conversation
BaseTranslation
Do you speak English?Nagsasalita ba kayo ng Ingles?
I don't understand.Hindi ko maintindihan.
Repeat that, please.Ulitin ninyo.
Questions
BaseTranslation
Who?Sino?
What?Ano?
When?Kailan?
Where?Saan?
How much?Magkano?
Where is the bathroom?Nasaan ang palikuran?
Can you help me?Matutulungan mo ba ako?

All Language Guides